Splošna omejitev tovornega prometa v Sloveniji

Natisni

V Sloveniji ureja omejitve tovornega prometa "Odredba o omejitvi prometa na cestah v Republiki Sloveniji" (Uradni list RS 75/11).

Omejitev  tovornih vozil in skupin vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 t v naslednjih dneh:

 V času turistične sezone, od zadnjega konca tedna (sobota in nedelja) v juniju pa do vključno prvega konca tedna (sobota in nedelja) v septembru (v letu 2013, od 29. junija do 8. septembra (nedelja)), pa velja prepoved:

Posebnosti v času turistične sezone:
Na primorskih cestah velja omejitev:

Voznikom tovornim vozilom, ki so registrirana v Sloveniji, se v času omejitve tovornega prometa dovoli vstop v Slovenijo in prevoz do kraja bivanja voznika. Vožnja od mejnega prehoda do prebivališča voznika mora potekati po najkrajši relaciji in v neprekinjenem časovnem obdobju, v skladu z (Ur. l. 73/2006). Vkolikor prevoza ni mogoče opraviti drugače kot v času prepovedi, je potrebno pisno dovoljenje Direkcije Republike Slovenije za ceste, ki se izda na podlagi pisne vloge prevoznika.

Prav tako je s Pravilnikom o omejitvi uporabe državnih cest za promet tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton prepovedan tovorni promet na nekaterih državnih cestah, ki potekajo skozi naselja ali mimo njih in vzporedno s katerimi potekajo državne ceste enakih ali boljših lastnosti.

Nova uredba objavljena v UL št. 68/08 dne 8. 7. 2008 dopolnjuje uredbo, ki je bila objavljena v UL št. 16/2008 01.03.2008 in ureja promet tovornih vozil na mejnih prehodih: Sečovlje, Sočerga, Vinica, Rigonce in Gibina.

Cestni promet: vozila, ceste, prevozi/storitve (izdaja dovoljenj za izredni prevoz) več informacij ...

Vir: http://www.promet.si/portal/sl/omejitve-v-sloveniji.aspx