Omejitev tovornega prometa

E-pošta Natisni PDF

 

Omejitev  tovornih vozil in skupin vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 t v naslednjih dneh:
ob nedeljah, praznikih in dela prostih dnevih od 8. do 21. ure
v petek pred Veliko nočjo od 14. do 21. ure.
V času turistične sezone, od zadnjega konca tedna (sobota in nedelja) v juniju pa do vključno prvega konca tedna (sobota in nedelja) v septembru v letu 2012, od 23. junija do 2. septembra, pa velja prepoved:
ob sobotah od 8. do 13. ure
ob nedeljah, praznikih in dela prostih dnevih od 8. do 21. ure
Posebnosti v času turistične sezone:
Na primorskih cestah velja omejitev:
ob sobotah od 6. do 16. ure
ob nedeljah, praznikih ter dela prostih dnevih pa od 8. do 22. ure.
Voznikom tovornim vozilom, ki so registrirana v Sloveniji, se v času omejitve tovornega prometa dovoli vstop v Slovenijo in prevoz do kraja bivanja voznika. Vožnja od mejnega prehoda do prebivališča voznika mora potekati po najkrajši relaciji in v neprekinjenem časovnem obdobju, v skladu z (Ur. l. 73/2006). V kolikor prevoza ni mogoče opraviti drugače kot v času prepovedi, je potrebno pisno dovoljenje Direkcije Republike Slovenije za ceste, ki se izda na podlagi pisne vloge prevoznika.
Prav tako je s Pravilnikom o omejitvi uporabe državnih cest za promet tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton prepovedan tovorni promet na nekaterih državnih cestah, ki potekajo skozi naselja ali mimo njih in vzporedno s katerimi potekajo državne ceste enakih ali boljših lastnosti.
Vir: http://www.promet.si/
Omejitev  tovornih vozil in skupin vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 t v naslednjih dneh:
  • ob nedeljah, praznikih in dela prostih dnevih od 8. do 21. ure
  • v petek pred Veliko nočjo od 14. do 21. ure.
V času turistične sezone, od zadnjega konca tedna (sobota in nedelja) v juniju pa do vključno prvega konca tedna (sobota in nedelja) v septembru v letu 2012, od 23. junija do 2. septembra, pa velja prepoved:
- ob sobotah od 8. do 13. ure
- ob nedeljah, praznikih in dela prostih dnevih od 8. do 21. ure
Posebnosti v času turistične sezone:
Na primorskih cestah velja omejitev:
- ob sobotah od 6. do 16. ure
- ob nedeljah, praznikih ter dela prostih dnevih pa od 8. do 22. ure.
Voznikom tovornim vozilom, ki so registrirana v Sloveniji, se v času omejitve tovornega prometa dovoli vstop v Slovenijo in prevoz do kraja bivanja voznika. Vožnja od mejnega prehoda do prebivališča voznika mora potekati po najkrajši relaciji in v neprekinjenem časovnem obdobju, v skladu z (Ur. l. 73/2006). V kolikor prevoza ni mogoče opraviti drugače kot v času prepovedi, je potrebno pisno dovoljenje Direkcije Republike Slovenije za ceste, ki se izda na podlagi pisne vloge prevoznika.
Prav tako je s Pravilnikom o omejitvi uporabe državnih cest za promet tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton prepovedan tovorni promet na nekaterih državnih cestah, ki potekajo skozi naselja ali mimo njih in vzporedno s katerimi potekajo državne ceste enakih ali boljših lastnosti.