Izredni prevoz

E-pošta Natisni PDF

Po 70. členu Zakona o varnosti v cestnem prometu je izredni prevoz, prevoz z vozilom, ki samo ali skupaj s tovorom presega predpisano ali s prometnim znakom omejeno osno obremenitev, predpisano ali s prometnim znakom omejeno skupno maso ali za posamezno vrsto vozil predpisano ali s prometnim znakom omejeno dimenzijo.